Touhou - Research on a Certain Flower

Touhou - Research on a Certain Flower

Marisa cố gắng tìm hiểu nguồn gốc sức mạnh của Yuuka, từ mối liên hệ giữa giấc mơ và hoa.

5 chương mới nhất của Touhou - Research on a Certain Flower

Danh sách chương của Touhou - Research on a Certain Flower