Tôi Tiến Hóa Sau Khi Ăn Thịt Quỷ Vương

Tôi Tiến Hóa Sau Khi Ăn Thịt Quỷ Vương

Độc Nhất vô tình bước vào khu vực cấm và rơi xuống một hố sâu! Vì tình cảm với người bạn thơ ấu anh tìm mọi cách sống sót. Để sống sót tình cờ anh ăn phải xác chết của quỷ vương và tiến hóa.

5 chương mới nhất của Tôi Tiến Hóa Sau Khi Ăn Thịt Quỷ Vương

Danh sách chương của Tôi Tiến Hóa Sau Khi Ăn Thịt Quỷ Vương