That's another law of love

That's another law of love

…Yêu…tại sao cứ phải là một nam một nữ??? P/s: Oneshot này khá nhẹ nhàng…nhưng bản thân t cảm thấy rất sâu sắc, rất khó quên nên đã quyết định làm…>_<…Chủ yếu t thích cái tên của truyện…

5 chương mới nhất của That&#39;s another law of love

Danh sách chương của That&#39;s another law of love