Sweet Pea - Honeymoon Baby

Sweet Pea - Honeymoon Baby

Bộ doujin kể về cuộc đời của nhóm µ's sau khi lớn lên. đặc biệt xoay quanh nico và maki. Truyện đầu tiên do mình làm cin mọi người giúp đỡ

5 chương mới nhất của Sweet Pea - Honeymoon Baby

Danh sách chương của Sweet Pea - Honeymoon Baby