Làm Vương Gia Không Dễ

Làm Vương Gia Không Dễ

Xuyên việt thành hoàng tử thì cũng được nhưng sao lại dán thêm mác “con tin”. Làm sử thượng cực mạnh con tin gặp gỡ gian trá phúc hắc hoàng tử, thế giới này sẽ đi về đâu!

5 chương mới nhất của Làm Vương Gia Không Dễ