Kamen Rider W Doujinshi Collection

Kamen Rider W Doujinshi Collection

Chả là mấy hôm trước bạn dọn ổ đĩa, thấy đống dou thì nổi máu trans thôi :3 Tổng hợp những doujinshi mà bạn sưu tập được mấy năm qua của bộ W, không nhiều lắm vì dou được dịch sang tiếng Anh khá ít TT^TT Bạn sẽ cố gắng kiếm trans Jap TT^TT

5 chương mới nhất của Kamen Rider W Doujinshi Collection

Danh sách chương của Kamen Rider W Doujinshi Collection