Hoán Đổi Diệu Kỳ

Hoán Đổi Diệu Kỳ

Park Hyung Suk, béo và xấu xí, luôn bị lôi ra làm trò cười và bắt nạt ở trường.Nhưng có một phép màu đã xảy ra.....

5 chương mới nhất của Hoán Đổi Diệu Kỳ

Danh sách chương của Hoán Đổi Diệu Kỳ