Clockwork Apple

Clockwork Apple

Tập hợp những câu chuyện ngắn của tác giả Tezuka Osamu. Tương tự The Crater, Clockwork Apple cũng là những oneshot thuộc nhiều thể loại khác nhau, nhưng có phần nặng nề và đánh vào lứa tuổi lớn hơn.   Mời các bạn tìm đọc các tác phẩm của Tezuka Osamu của nhóm:   Hi no Tori     Apollo's Song

5 chương mới nhất của Clockwork Apple