Cảm Giác Trong Tình Yêu

Cảm Giác Trong Tình Yêu

Chance - cô nữ sinh cấp III sống ở Haiji đã rơi vào lưới tình khi gặp Xiny - một anh chàng đến từ Tokyo. Chance yêu Xiny hết lòng và đã chuyển trường đến Tokyo theo anh. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ đây ... !

5 chương mới nhất của Cảm Giác Trong Tình Yêu

Danh sách chương của Cảm Giác Trong Tình Yêu