Assassin's Creed: The Fall | Tín Điều Thích Khách: Gục Ngã

Assassin's Creed: The Fall | Tín Điều Thích Khách: Gục Ngã

Bộ truyện ngắn kỳ trên tựa game cùng tên của Ubisoft thuật lại về tiến trình thực hiện hành thích của thành viên Hội Đồng Thích Khách tại Nga - Nikolai Orelov vào giai đoạn biến động ở cuối thế kỷ 20 thông qua mảng ký ức được chuyển tiếp cho hậu duệ Daniel Cross ở thời hiện đại.

5 chương mới nhất của Assassin's Creed: The Fall | Tín Điều Thích Khách: Gục Ngã

Danh sách chương của Assassin's Creed: The Fall | Tín Điều Thích Khách: Gục Ngã